Крепостта Европа? Укрепване на външните граници на Европейския съюз

 

На 26-ти май 2017 г. се проведе събитие  на тема „Крепостта Европа? Укрепване на външните граници на Европейския съюз“, организирано от Клуба на стипендиантите на фондация „Конрад Аденауер“. Участници в събитието бяха членове на Клуба на стипендиантите на фондация „Конрад Аденауер” и  стипендианти на немската фондация „The German Academic Scholarship Foundation“.

За лектори на събитието бяха поканени господин Торстен Гайслер – ръководител на фондация „Конрад Аденaуер“ в България, господин Йордан Божилов – президент на „Софийски форум за сигурност“, проф. д-р. Костадин Грозев – ръководител на катедра „Нова и модерна история“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В своето експозе господин Гайслер запозна участниците с предизвикателствата, които миграционната криза поражда както за България, така и за Европа и същевременно направи кратък анализ на българската социално-политическа реалност и възможностите за реформи в страната. Господин Божилов представи експертното си мнение за необходимостта от конкретна визия за осигуряване на контрол по външните граници на Европейския съюз, имайки предвид развоя на събитията от последните месеци. Професор Грозев разгледа поставения проблем от историческа гледна точка, анализирайки обстоятелствата и представяйки изводи и причини за тяхното съществуване, коренящи се дълбоко в исторически събития и факти от началото на големите световни открития до Студената война в Европа.

По време на дискусията участниците имаха възможността да споделят своите мнения по темата и да отправят въпросите си към лекторите, които представиха изчерпателни отговори. Поставените въпроси обхващаха различни области, а от огромен интерес за германските студенти се оказа българската историческа реалност и ситуацията към настоящия момент. Те също представиха позицията си по въпроса, вземайки предвид чутото до момента.

Беше направен и паралел между ситуацията с мигрантската криза в Германия и в България, а членовете на Клуба на стипендиантите на фондация „Конрад Аденауер“ поставиха фокуса на дискусията върху евентуални възможни решения за гарантирането на сигурността на европейските граници. Всеки един от лекторите запозна аудиторията със своето виждане за бъдещето. Различната политическа, икономическа, историческа и дори географска обстановка, в която се намират държавите членки  на Европейския съюз са основна предпоставка за разминаването в техните позиции и действия, засягащи мигрантската криза до момента. Участниците в дискусията бяха единодушни, че сигурността на европейските граници би могла да бъде напълно гарантирана чрез общоевропейски действия, което преди всичко изисква усилени преговори. Променящата се  политическа реалност в Европа също беше важна тема по време на дискусията, която засяга вече проведените, а и предстоящите избори в някои страни членки на Европейския съюз. Заключенията на лекторите и на участниците бяха положителни и те изразиха позитивно мнение за развитието на Европейския съюз. Дискусията беше продължена в неформална обстановка, в която участниците и лекторите отново имаха възможността да развият своите тези и да споделят мнания по темата на събитието.

Автор: Стефан Радов
Фотограф: Анна Печева

Share

Коментари

коментара

Share