Александър Николов Кузманов СУ „Св. Климент Охридски“ V курс, Право, редовно обучение Правото, материализирано в закона, наравно с огъня и парната машина, е фундаментът на нашата цивилизация. През вековете обществата