kas

Фондация „Конрад Аденауер“

Името на Конрад Аденауер е синоним на демократичното възстановяване на Германия, въшнополитическото обвързване с трансатлантическата общност, представата за обединението на Европа и ориентацията към социалното пазарно стопанство. Неговото духовно наследство продължава да бъде повеля и дълг.

Партньори на Фондация „Конрад Аденауер“ са държавни институции, партии, организации на гражданското общество, както и подбрани елити. Целите на фондацията са задълбочаване на политическото сътрудничество на регионално и глобално ниво, както и постигане на международен ред, даващ възможност на всяка една страна да се развива свободно, поела собствената си отговорност.

 

Бюро в София

Може да намерите повече информация за дейността на Фондацията на официалната уеб страница.
Координати

ул. „Конрад Аденауер“ № 19
ет. 4, ап. 11
София, България
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459