Георги Методиев
Мандат 2009-2010

Георги Методиев

Д-р Георги Методиев е завършил политология в СУ „Св. Климент Охридски“, където и сега преподава от време на време.
Още в началото на следването си започва работа в неправителствения сектор и се занимава с европейска интеграция и гражданско образование в България и в страните от Западните Балкани. Към  момента освен с научно-изследователска дейност, работи и като анализатор към кабинета на президента Росен Плевнелиев.

Контакти:  georgimetodiev@gmail.com.

Първан Симеонов
Мандат 2010-2011

Първан Симеонов

Първан Симеонов е изследовател, публицист и граждански активист. Преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изпълнителен директор е на "Галъп интернешънъл", изследовател в Института по социология "Иван Хаджийски". Основен автор на годишните книги на „Галъп интернешънъл“, съавтор на най-скорошното изследване на българската младеж, автор на научни публикации и многобройни текстове в медиите.

Георги Георгиев
Мандат 2011-2012

Георги Георгиев е доктор по Политически науки, преподавател по Новата политика на добросъседство в катедра „Политология“ , Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съветник в кабинета на вицепремиера и министър на финансите (2012-2013), съветник в кабинета на министъра на земеделието, храните и горите,   политически и медиен консултант.

Момчил Цонев
Мандат 2012-2013

Момчил Цонев  е завършил журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър е по културология. Управлява проекти в областите съвременни изкуства, образование, младежки програми, културно-историческо наследство.

Димитър Ганев
Мандат 2013-2014

Димитър Ганев е политолог. Занимава се с изследвания в областта на българския преход. Защитава докторска дисертация през ноември 2016 г., като темата на дисертационния му труд е „Политически и институционални фактори при изготвянето и приемането на българската конституция (1990-1991). Между 2011 г. и 2016 г. работи като политолог в социологическа агенция „Галъп интернешънъл“. През 2016 г. заедно със социолога Евелина Славкова и политолога Анастас Стефанов основават изследователски център "Тренд".

Богдана Денчева
Мандат 2014-2015

Богдана Денчева

Богдана Денчева е бакалавър по „Връзки с обществеността“ и учител по английски език към фондация „Заедно в час“.

Даниел Шекерлетов
Мандат 2015-2016

Даниел Шекерлетов е бакалавър по политология от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по антропогеография от Тюбингенския университет; автор е на няколко публикации в академични и геополитически издания. Работи в сферата на транспортната политика и към момента е част от Постоянното представителство на България към Европейския съюз.

Александра Топчиева
Мандат 2016-2017

Александра Топчиева е завършила бакалавърска степен по "Политология" и магистърска степен "Икономика и управление на енергетика, инфраструктура и комунални услуги" в Софийски университет " Св. Климент Охридски". Работила е като анализатор в неправителствени организации и медии в България. Към момента е активно заета в енергийния сектор като консултант за немски и швейцарски енергийни компании.

Станислава Мадолева
Мандат 2017-2018

Станислава Мадолева е бакалавър по Немска филология от СУ „Св.Климент Охридски“. Част е от магистърска програма Конферентен превод към СУ „Св. Климент Охридски“.

Рангел Трифонов
Мандат 2018-2019

Рангел Трифонов, роден на 27.09.1988 в София, България. Следва германистика, философия и политлогия в СУ „Св. Климент Охридски“, Кьолнския университет и Хумболтовия университет в Берлин. Докторант по съвременна немска литература в Кьолнския университет. Стипендиант на фондация „Конрад Аденауер, на Германския Бундестаг, както и на обучението за международни дипломати към Министерството на външните работи  на Федерална република Германия.

Иван Тодоров
Мандат 2019-2020

Иван Тодоров е завършил своята бакалавърска степен по Политология в Софийски унивеститет „Св. Климент Охридски“, където завършва и магистратура в направление Политически мениджмънт. По време на следването си започва да се занимава активно със студентски организации и предприемачество.

Мартин Стоянов
Мандат 2020-2021

Мартин Стоянов е студент по "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". Има особен интерес към Правата на човека и киберсигурността.

Мария Йорданова
Мандат 2021-2022

Мария Йорданова е бакалавър по Европеистика в СУ "Св. Климент Охридски". Била е част от различни проекти, свързани с изграждането на гражданско общество в България, а в момента се занимава с инициативи за насърчаване на предприемачеството. Мария работи като бизнес консултант за международна компания и в тази своя роля подпомага фирмите, с които работи, да оптимизират и дигитализират вътрешните си процеси.

Доника Везирска
Мандат 2022-2023

Доника Везирска следва медицина в Медицински университет - София. Нейните политически интереси са насочени основно към сферата на здравеопазването, образованието и социалните политики.