История

Клубът на стипендиантите на Фондация „Конрад Аденауер“ е създаден през 2008 година.
Мисията ни  е да обединяваме  и изграждаме стабилна връзка между настоящите и бивши стипендиантите на Фондацията в България.

Всяка година провеждаме редица инициативи и събития, с които развиваме и укрепваме познанствата между стипендиантите, обменяме идеи и визии.

За времето до момента ние съумяхме да изградим една общност от хора с изразена гражданска позиция, които активно участват в обществено-политическия живот на България.

 

Настоящо ръководство 2022/2023

Доника Везирска  – Председател
Калина Петрова – Заместник-председател
Боян Каменов – Заместник-председател